ความเห็น 11122

การประชุมเครือข่ายฯสัญจร (3.2) ต่อ

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

รู้สึกว่าการประชุมเครือข่ายคึกคักดีนะ

ผมเห็นว่าแผนพัฒนาควรเข้าใจบทบาทของแต่ละระดับ

แต่ละระดับต้องใช้ความรู้ต่างกัน ผู้บริหาร6คนอาจต้องการความรู้คนละชุดกับฝ่ายเผยแพร่จัดตั้ง หลักการจัดการความรู้ที่สำคัญคือ

1)รู้โครงสร้าง หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในขบวนการ

2)ใส่คนให้ตรงกับความชอบและความสามารถ

3)วิเคราะห์สมรรถนะ/ความสามารถคนทำงานในแต่ละบทบาทหน้าที่

4)พัฒนาความสามารถคนทำงานให้เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากการอบรมเพิ่มเติม การเรียนรู้จากงานและการเรียนรู้ระหว่างกัน

ผมเห็นว่า

6คนต้องเรียนหลักสูตรบริหาร

20คนของพี่สามารถต้องเรียนการจัดการเครือข่ายในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ ทำให้ดีที่สุด แบ่งการทำงานกันอย่างไรบ้าง?

20คนของอ.นวภัทรต้องเรียนหลักสูตรบริหารในฐานะประธานกลุ่ม

งานเผยแพร่จัดตั้งกลุ่มน่าจะเป็นกิจกรรมฝ่ายหนึ่งของกรรมการเครือข่าย20คน รับผิดชอบโดยกรรมการบริหาร 6คน(คนใดคนหนึ่ง)

ก็ให้ฝ่ายนั้นสรรหาคนทำงานที่มีหน่วยก้านสนใจและมีทักษะในเรื่องนี้บ้างแล้ว(อาจมาจากประธานกลุ่ม แกนนำ กรรมการก็ได้) จัดอบรม จัดวงเรียนรู้ภายใน เรียนรู้จากงานที่ลงไปจัดตั้งกลุ่ม จัดระบบการทำงาน(แบ่งโซน)ทำไปสักพักก็จะได้กลุ่มเพิ่มขึ้น ได้ทักษะเพิ่มพูนขึ้น และได้ชุดความรู้(บันทึกสรุปการทำงาน ถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง)

บทบาทอ.อ้อม

1)ต้องช่วยเสนอความเห็นเพิ่มเติมการดำเนินงานของประธานและกรรมการซึ่งค่อนข้างมีส่วนร่วมดีมาก

2)ทำให้บรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นเป็นไปด้วยมิตรไมตรี

3)เชื่อมโยงสรุปภาพให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นภาพรวมเป็นช่วงๆจนกระทั่งสรุปภาพรวมสุดท้ายที่ได้

ที่จริงเป็นบทบาทของทีม3คน(1+2) โดยที่ตกลงกันว่าให้พี่สามารถเป็นคุณอำนวยนำกระบวนการ อ.อ้อมอ.พิมพ์บันทึกและเสริมรวมทั้งช่วยสรุป แต่อย่างที่เล่าพี่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายCKOแล้ว อยากให้คุยกันในทีม3คน ถ้าตามที่พี่สามารถบอกว่าจะให้กรรมการเครือข่ายมีส่วนร่วมมากขึ้น ตัวเองจะถอยออกมา นี่เป็นโอกาสดีมาก เพราะแกนนำตั้งใจมาก ให้เขาได้ร่วมคิด ร่วมทำ โดยทีม3คนทำหน้าที่กระตุ้น โยนคำถามข้อคิดเห็นจากฐานความรู้ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้กลไกเครือข่ายทำงานด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายถึงจะเข้มแข็งขึ้นได้

อยากให้ความเห็นนี้ส่งถึงพี่สามารถด้วย แต่ไม่สามารถติดต่อทางเมล์ได้ ฝากอ.อ้อมด้วยครับ

ภีม