ความเห็น 110227

ชีวิตที่พอเพียง : 165. คุยเรื่องอนาคต

นม.
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วให้รู้สึก.......ผนวกกับประสบการณ์ในตำบลท่ายางและที่อื่นๆ มันเรื้อรัง เรื้อรัง and เรื้อรัง