ความเห็น


จากหนังสือมรรคผลพิสดาร ภาค ๓ ยุทธวิธี และ ยุทธศาสตร์ การสะสางธาตุธรรม (อาสวขยญาณ) ชั้นสูง พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยพระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม) พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ตำราเล่มนี้เป็นวิชชาชั้นสูง เกี่ยวเนื่องกับวิชชาภาคปราบ โดยตั้งเป็นคำถาม ให้ตอบ ทั้งหมด ๔๙ ข้อ มีอยู่ข้อหนึ่งในหน้า ๒๓ คือข้อ ๒๘ ที่ถามเกี่ยวกับ ต้นธาตุ กลางธาตุ ปลายธาตุ ดังจะแสดงให้อ่านต่อไปนี้ ๒๘.

 

ถาม ต้นธาตุ กลางธาตุ ปลายธาตุ ต้นจักรพรรดิ กลางจักรพรรดิ ปลายจักรพรรดิ มีลักษณะอย่างไร ศูนย์จักรพรรดิ ศูนย์ย่อย ศูนย์ใหญ่ มีลักษณะอย่างไร ต้นธาตุกายมนุษย์หมายความว่าอย่างไร ?

ตอบ ต้นธาตุมีลักษณะธาตุธรรม แก่ ละเอียด ใสกว่ากลางธาตุ กลางธาตุก็แก่ ละเอียด ใสกว่าปลายธาตุ ต้นจักรพรรดิก็คู่กับต้นธาตุ มีหน้าที่อำนวยความสำเร็จให้แก่ต้นธาตุ กลางจักรพรรดิก็คู่กับกลางธาตุ ปลายจักรพรรดิก็คู่กับปลายธาตุ ศูนย์จักรพรรดิอยู่ศูนย์กลางภพ เป็นที่เกิดของจักรพรรดิ จักรพรรดิมีหน้าที่ดูแลมนุษย์อยู่ที่ศูนย์ ศูนย์ย่อยก็ศูนย์ที่ประจำภพ หลายๆ ศูนย์ย่อยก็มีจักรพรรดิปกครองศูนย์ย่อยเรียกว่า ศูนย์ใหญ่ ต้นธาตุกายมนุษย์หมายถึงต้นธาตุที่แบ่งธาตุธรรมบางส่วนมาเกิดเป็นมนุษย์ เช่น หลวงพ่อ (พระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร).

 

คัดมาทุกตัวอักษรนะครับ  นี่เป็นหลักฐานกล่าวชัดเจนว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นต้นธาตุ ที่แบ่งธาตุธรรมลงมาเกิด จึงชื่อว่า ต้นธาตุกายมนุษย์ แสดงว่าไม่ใช่การเกิดแบบสัตว์โลกทั่วไป เพราะสัตว์โลกทั่วไปแบ่งธาตุธรรมลงมาเกิดไม่ได้ แม้พระโพธิสัตว์ก็ทำไม่ได้เพราะพระโพธิสัตว์ยังเวียนว่ายอยู่ในภพ ๓ เวลามาเกิดก็มาเกิดแบบสัตว์โลกทั่วไป จะแบ่งธาตุธรรมมาเกิดแบบต้นธาตุไม่ได้ ต้นธาตุก็แปลว่า ท่านมีบารมีแก่ ละเอียด ใสที่สุด ท่านอยู่นอกภพ ๓ แล้ว เวลามาเกิด ไม่ต้องมาทั้งหมด แบ่งธาตุธรรมมาเกิดเพื่อมาทำหน้าที่ได้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี