ความเห็น 109627

เคลื่อนทัพจัดการความรู้ กรมอนามัย ตอนที่ 7 ... เยี่ยมชมงาน (1)

เขียนเมื่อ 

อ.จันคะ

ขอบคุณค่ะที่เข้ามาทักทาย ... อยากเข้าไปเรียนกับอาจารย์เหมือนกัน แต่ว่า ท่าจะไปอยู่ได้ไม่นาน ก็เลยเกรงใจคนอื่นๆ ที่เขาอยากเรียนรู้มากกว่า เพราะว่าตอนนี้ก็เรียนตาม ข้อมูลที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิธีการให้ในบล็อกละค่ะ

เราคงสวัสดีกันทางบล็อกได้เสมอละค่ะ เพราะเรียนกับ อ.จัน ได้ตลอดเวลาเลย