ความเห็น 1094604

ตามรอยพ่อหลวง 'เศรษฐกิจพอเพียง''คำตอบที่แท้' แห่งชีวิตทุกสมัย

เขียนเมื่อ 

วิถีไทย วิถีพอเพียง คือ คำตอบ แห่งชีวิตแท้

ที่ มั่นใจ  มั่นคง ยั่งยืน ยาวนาน ค่ะ ... ขอบคุณค่ะ