ความเห็น 1085632

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปี 51

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นทุกท่านค่ะ
  • บุคลากรด้านวิชาชีพดีเด่น หนึ่งในสองคน เป็นบรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รู้สึกภูมิใจจังค่ะ ^-^