ความเห็น 10771

สิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อเปลี่ยนวิธีการใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน

สายัญ ศรีนาค
IP: xxx.147.0.42
เขียนเมื่อ 
นัดการเรียน วันศุกร์ที่ ๓ เริ่มเรียนตั้งแต่บ่าย ๒ เป็นต้นไป