ความเห็น 10763

การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสถาบันธัญญารักษ์และศูนย์บำบัดยาเสพติดภูมิภาค

HRDn
IP: xxx.113.55.211
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากๆ สำหรับการนำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้คนอื่นนอกสถาบันธัญรักษ์ได้ศึกษา   ขออนุญาตนำมาบูรณาการให้เข้ากับบริบทของ รพ.ชุมชน นะค่ะ