ความเห็น 107378

เวลาแห่งใจ

เขียนเมื่อ 

เศร้าจังนายดื้อ อนาคตยังต้องเจออะไรอีกมากมาย สู้ ๆ เข้าไว้นะ สักวันนายคงได้เจอคนที่รักนายจริง ๆ  เหรัญญิกห้องเรายังว่างนะ  เอาใจช่วยจ้า..............