ความเห็น 1070645

อัตลักษณ์ : Self image

พี่เอื้อย
IP: xxx.9.54.254
เขียนเมื่อ 

คนอื่นสร้าง"ปัญหา"ให้เราได้ แต่สร้าง"ทุกข์"ให้เราไม่ได้

"ทุกข์" หรือ "สุข" เราเป็นผู้เลือกเอง

ขอบคุณน้องต้อมค่ะ สำหรับข้อคิดดีๆ