ความเห็น 1070503

การจัดระบบงานสารบรรณ

อันดามัน
IP: xxx.173.191.209
เขียนเมื่อ 

ผมทำหน้าที่ดูแลระบบงานสารบรรณของโรงเรียน เห็นพี่กำลังจัดระบบงานนี้อยู่ก็ขอความอนุเคราะห์แลกเปลี่ยนความรู้หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบที่พี่ทำอยู่ได้ไหมครับ

อันดามัน โพหะดา

ครูโรงเรียนบ้านปูลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1