ความเห็น 1068709

อัตลักษณ์ : Self image

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อคิดดี ๆ ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้