ความเห็น 1068642

อัตลักษณ์ : Self image

ดวง
IP: xxx.26.157.94
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีที่นำมาบอกกล่าวนะคะอาจารย์ จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ