ความเห็น 1065393

กองกิจการนักศึกษา มข. ผนึกกำลังบุคลากรทางด้านกิจการนักศึกษาทุกคณะระดมสมองปรับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ....

มณีรัตน์
IP: xxx.47.103.185
เขียนเมื่อ 

นักศึกษาท่านใดต้องการเข้าร่วมโครงการ

business to travel ทริป2 เที่ยวซิดนีย์ฟรี

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

- ประสบการณืในการทำธุรกิจ

-เงิน

-การท่องเที่ยว

ติดต่อด่วนภายในสิ้นเดือนมกราคม 0844281698