ความเห็น 10645

จอมบันทึก

พี่อ้อย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

กำลังหลักที่ของงานบันทึกข้อมูลจริงนะ 1 ในบุคลากรของสำนักหอสมุดที่ปฏิบัติงานมีความเป็น "มืออาชีพ"