ความเห็น 1064122

.... Live in “ Cave” at Green Ville , Lipe; Satun ….

เขียนเมื่อ 

ชีวิตไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลมากนักครับ คุณ poo :)

เส้นทางชีวิตเลือกเดินขึ้นเหนือและภูเขา ภูดอย เสียส่วนใหญ่

ตราบใดก็ตามที่สิ่งก่อสร้างของมนุษย์ยังคงอิงกับธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างนั้นจะอยู่ไปอีกนานเท่านาน หากไม่ ขอให้พังไปตามกรรม :)