ความเห็น 1064005

เรียนรู้ปุ๋ยธรรมชาติ...ใช้เพื่อที่จะไม่ใช้

เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ละเอียดมาก

หากนำไปลงมือปฏิบัติคงช่วยได้มากเลยครับ

ขอบคุณมาก แล้วจะเอาไปแนะนำต่อกับเกษตรกร