ความเห็น 105597

ชีวิตที่พอเพียง : 165. คุยเรื่องอนาคต

เขียนเมื่อ 
"...  คุยเรื่องอนาคตอยู่ดีๆ มาลงที่การบ่น    และแสดงความขยะแขยงความไม่รับผิดชอบ ไม่มีจิตบริการ     และการโกง ในราชการ .. "
    ขอบพระคุณแทนลูกหลานไทยในอนาคตครับ
    ท่านผู้ใหญ่ช่วยกันบ่นแบบนี้มากๆ และบ่อยๆ ย่อมส่งผลดีต่ออนาคตเป็นแน่ครับ  อย่างน้อยก็เป็นเครื่องเตือนสติคนที่กำลังประพฤติมิชอบ และที่กำลังคิดจะเลือกเดินทางนั้น ให้เกิดความละอาย เกรงกลัวความบาปความน่าขยะแขยงได้บ้าง และนำไปสู่การ ลด ละ เลิก พฤติกรรมอัปยศในระดับต่างๆได้ในที่สุด.