ความเห็น 105531

โทรศัพท์จากครูโรงเรียนจุฬาภรณ์

เขียนเมื่อ 
  • ต้องการครับ
  • ภาษาอังกฤษได้ครับ
  • แต่ไม่มีค่าวิทยากรและค่าเดินทางครับ
  • หรือถ้ามี ต้องการทราบรายละเอียดครับ..เพื่อเขียนต่อยอดโครงการ (หาทุน) ต่อไป
  • ขอบคุณมากที่เสนอตัวครับ