ความเห็น 105260

บันทึก3

เขียนเมื่อ 
บันทึกเพื่ออ่านเอ งหรือให้คนอื่นอ่านละค๊ะ บันทึกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ คือ คนอื่นมาอ่านแล้วได้ความรู้ ไม่ใช่บันทึกเพื่อให้ชื่อว่าได้บันทึกนะครับ -อจ.กฤษดาครับ