ความเห็น 104929

เด็กชายขายบริการ

เขียนเมื่อ 
เห็นและแจ้งตำรวจได้นะครับ น่าจะมีตำรวจดีดีคอยดูแล สวัสดิภาพเด็ก ๆ เหล่านี้และปัญหานี้ทุกคนต้องช่วยกัน