ความเห็น 1038375

"ปัจจัยแห่งความสำเร็จ" ของคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

@ ตามมาเรียนรู้

@ และอีกหนึ่งบทความดีดี "ครู?" โดย ศ.ระพี สาคริก ครับ

@ ทั้งครูและศิษย์ควรจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติ