ความเห็น 103825

อันเนื่องมากจากอุทยานดอกไม้

  • เป็นพันธุ์ไม้ที่หายากมากนะหนูจริงๆพี่โต้งก็ได้สะสมพันธุ์ไม้เหล่านี้อยู่แต่ก็ยังได้ไม่ครบ พอดีแวะเวียนมาอุทยานดอกไม้ของหนูช่วยกระตุ้นความจำอีกครั้งหนึ่งเลยว่าเดี๋ยวจะรีบเขียนชื่อพันธุ์ไม้ไปติดก่อนนะ
  • เอ! แล้วหนูว่าชื่อดอกไม้ในเพลงมีกี่ชนิดเอ่ยพี่โต้งนับไม่ครบซักที