ความเห็น 10313

หน่วยกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายโดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ รองอธิบดี ศาลปกครองกลาง

นิติกร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
แจ้งให้ทราบ เรื่องสถานที่จัดอบบรมต้องมีการเปลี่ยนแปลง  ด้วยสาเหตุบางประก ซึ่งจะแจ้งสถานที่จัดอบรมใหม่ให้ทราบอีกทีภายหลัง(ก่อนสิ้นเดือนมกราคม) ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ แล้วจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง