ความเห็น 1028151

twitter ทำให้พฤติกรรมการสื่อสารของเราเปลี่ยนไปไหม?

เขียนเมื่อ 

ก: twitter ช่วยประหยัดเวลาทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข: twitter ทำให้เราถูกละเมิด privacy กลายเป็นบุคคลสาธารณะไป

เห็นด้วยทั้งสองข้อค่ะ ที่สำญมีกฎหมายที่รองรับสำหรับการดึงข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ผิดไหมคะ?

ขอบคุณที่นำความรู้ใหม่ๆมาให้อ่านค่ะ