ความเห็น 102618

ชีวิตที่พอเพียง : 154. ผมอาจจะผิด

เขียนเมื่อ 
"ผมอาจจะผิด" 
   ถ้าทุกคนที่เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ทำอย่างที่ท่านนำเสนอ สิ่งใหม่ๆที่ดีและเหมาะสมคงเกืดขึ้นได้มาก น่าเสียดายที่คนไม่น้อยพอมีอำนาจ มีบารมี ก็จะเกิดอัตตาสูงตาม ฟังความคิดเห็นใครก็ฟังไปแต่ในใจแอบคิดเงียบๆตลอดเวลาว่า " ของผมต้องดีกว่า ถูกต้องกว่า " ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจริงจำนวนไม่น้อยจึงถูกทอดทิ้ง ไว้ตามซอกหลืบต่างๆอย่างน่าเสียดาย