ความเห็น 10231

ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ใช้บริการ
IP: xxx.143.141.226
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ทางรัฐบาล กำลังประชาสัมพันธ์เรื่อง TKPARK ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจ มาก ถ้าหากว่าห้องสมุดประชาชนสามารถพัฒนาได้บ้างก็คงจะดี แต่ก็ได้แต่ฝัน เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะเรื่อง งบประมาณ และบุคลากรที่ จะเข้ามาพัฒนา ตอนนี้เห็นหลายท่านในรัฐบาล กำลังสนใจเรื่องห้องสมุดเป็นอย่างมาก คิดว่า ถ้ามีแนวคิดดีๆ ก็คงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก