ความเห็น 1023094

เวทีระพีเสวนา : ๑๑ . การเรียนรู้เพื่อความเป็นไท ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • ขอชื่นชมในความตั้งใจนำเสนอแก่นสารสาระจากงานที่มีคุณค่า ระพีเสวนา 51
  • ขออนุญาตย้อนหลัง เพราะได้ทำไปแล้ว คือการนำทุกบันทึกตั้งแต่ต้น ไปรวมให้ผู้คนได้รับประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้นที่ บันทึกนี้
  • ได้นำ 2 Blog เข้า Planet ลานปัญญาเรียบร้อยแล้ว
  • ขอบคุณครับ