ความเห็น


บรรณารักษ์วารสาร

จากการที่ได้ไปฟังบรรยายของ รศ. พวา พันธ์เมฆา  ในเรื่อง

" การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ "

นั้น ก็อยากเสนอความรู้เพิ่มเติมแก่เพื่อนๆชาวหอสมุดและผู้สนใจที่จะทำวิจัย ซึ่งเมื่อสมัยที่เรียนปริญญาโทนั้น  ได้เข้าไปศึกษาหาควมรู้จาก  http://www.watpon.com/  จากการแนะนำของอาจารย์นุกูล  บำรุงไทย  ซึ่งท่านได้สอนวิชาสถิติเพื่อการวิจัย ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้  ประกอบไปด้วย  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย  สถิติ  และการวิเคราะห์ผลต่างๆ (คงต้องยืมคำของพี่ศศิธร มาใช้ว่า อาจจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี