ความเห็น 101821

ตำแหน่งอะไร...ถ้าเป็นคนดี...มีค่าเท่ากัน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณจ๊อด

  • ที่มาเยี่ยมบันทึกครูอ้อย