ความเห็น 10180

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)

morning_glory
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 

ผมมองว่า ตัวชี้วัดทั้ง 10 มิติ เป็นด้าน result

ในขณะที่ความรู้ ในการพัฒนาความมั่นคง จะเป็นด้าน how-to

การจะคิดตัวชี้วัด ต่อให้ดีขนาดไหน ก็ไม่พอ  ต้องมี howto ว่า
จะทำอย่างไรให้ได้ result เหล่านั้น  ซึ่งผมเชื่อว่า KM จะช่วย
ได้มาก  และจะคอยติดตามข่าวความคืบหน้าต่อไปครับ