ความเห็น 1018

การประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๗ : คำกล่าวต้อนรับ

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ได้อ่านคำกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมของอาจารย์แล้ว เรียบง่ายและชัดเจนดีค่ะ นึกภาพออกว่าบรรยากาศการประชุมคงจะดีมาก เสียดายที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยได้ เพราะติดการประชุมวิชาการของสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา ต้องไปทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสมาคมฯ ค่ะ