ความเห็น 1014246

"ปัจจัยแห่งความสำเร็จ" ของคุณภาพการศึกษา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ Wasawat Deemarn

หนูแวะมาเก็บเกี่ยวความรู้ ข้อคิดดีๆเช่นเคยค่ะ

จะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างพึงเต็มกำลังและความสามารถที่พึงมีนะคะ

1.เป็นครูที่ดีที่เหมาะสม

2.พัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ และ

3.สร้างระบบการศึกษาที่มั่นใจได้ว่า สามารถให้การสอนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

ได้แก่เด็กทุกคน โดยเท่าเทียมกันและเต็มตามศักยภาพ

ขอบคุณบทความดีๆที่ให้ข้อคิด อย่างน้อยเริ่มต้นที่ตัวเรา

เริ่มต้นที่ตัว "ครู"

- วันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งมาถามหนูว่า ครูค่ะพี่หนูบอกว่าเรียนอะไรก็เป็นครูได้จริงไหมค่ะ ? จริงเหรอใครๆมาเป็นครูก็ได้ ?

เป็นคำถามที่สะเทือนใจหนูมาตั้งแต่สมัยหนูเรียนครู

ไม่ว่าใครต่อใครสมัยนี้ดูเหมือนจะมองอาชีพครูเป็นอาชีพสำรองหรือรองรับ

สอบเรียนอะไรที่ไหนที่ตนเองอยากเรียนไม่ได้ ก็มาเรียน "ครู" พอให้ผ่านไปได้รับ

ใบปริญญามาแปะไว้ที่ข้างฝา แต่ถ้าคนไหนไม่ได้คิดที่จะเป็นครูตั้งแต่แรก แล้วมาเรียนครูเกิดรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ทำงานเพื่อเด็กด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของครูก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก

แต่ถ้ามาเรียนแล้วไม่ได้เกิดรู้สึกรักในวิชาชีพของตน ความพยายาม ความสนใจ ในการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตนคงลดน้อยลง เพราะไม่ได้อยู่กับความเป็นครูทั้งตัวและหัวใจ ความรัก ความเมตตาที่มีต่อศิษย์ คงเหือดหาย...การพัฒนาตน

คงน้อยลง

คนเป็น"ครู" หาใช่ครูที่อยู่ในระบบไม่ ในความคิดของหนู ครูนอกคอก

ครูนอกระบบ แต่ทว่ามีหัวใจของ "ครู" เต็มเปี่ยม ที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ที่มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์อย่างแท้จริงต่างหากที่ควรน่ายกย่อง

บางครั้งคนเราก็ปล่อยให้ทุนนิยม ค่านิยมทางสังคมให้กลืนกินเราไปโดยไม่รู้ตัว หากเมื่อเราขัดขืนจึงกลายเป็นคนแปลกที่แตกต่างของคนในสังคมเพราะ....

หากเพราะเชื่อในสิ่งที่ทำ ทำในสิ่งที่เชื่อ ว่า ดีแล้ว ถูกแล้ว ควรแล้ว

เหมาะสมแล้ว เป็นประโยชน์แล้ว ก็ขอทำต่อไป

"เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน ให้เป็นครูดีในดวงใจ ของเด็กๆตลอดไป"