ความเห็น 10131

ผ้าทออุทัยธานี

นางสาวนภา พิมทอง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ
    ดิฉันนางสาวนภา พิมทอง และ นางสาวสิตานัน สีแตง ได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ผ้าทอบ้านโคกหม้อ
มีURLคือ http://gotoknow.org/uthaicloth

 1. ข้อคิดหรือคตีในการทำงาน สมาชิกสตรีกลุ่มผ้าทอโคกหม้อมีการรวมกลุ่มที่ดีมาก มีความสามัคคี ความตรงต่อเวลา ความใส่ใจในการทำงาน
 2. การนำคุณธรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  1. ความสามัคคี เราจะนำมาทำในงานกลุ่มโดยแบ่งงานเท่าๆกัน และทำด้วยกัน
  2. ความตรงต่อเวลา เวลาเรานัดใครเราจะไม่ผิดนัด
  3. ความใส่ใจในการทำงาน เวลาเราทำงานเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด
 3. เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ใช้ในการสร้างงาน คือ ชาวบ้านที่ทำผ้าทอโคกหม้อจะใช้ กี่ ในการทอผ้า ใช้สีธรรมชาติในการย้อมเส้นด้าย ลวดลายมีมาตั้งแต่สมัยโบราณบางลายก็คิดค้นขึ้นมาใหม่
 4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาพัฒนางาน คือ
  1. ควรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดการออกแบบลายผ้า
  2. ใช้สีย้อมผ้าในการย้อมเส้นด้ายเพื่อที่จะได้คงทน อยู่นาน
 5. ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ จะพัฒนา คือ จะพัฒนาด้านลายผ้าให้สวยงามคงเดิม และคิดค้นลายผ้าใหม่
 6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ กลุ่มแม่บ้านมีการประชุมทุกอาทิตย์ และใน1เดือนจะมีการประชุมใหญ่ เพื่อสรุปผลกำไร และมีการเสนอข้อควรปรับปรุงเพื่อจะได้พัฒนาไนในทางที่ดีขึ้น สมาชิกบางคนอาจจะคิดลายมาเพื่อให้สมาชิกคนอื่นๆ ลงความคิดว่าเป็นอย่างไรมีการวางแผนการขายที่ดีกว่าเดิม