ความเห็น 10102

สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ได้ประโยชน์มากเลยครับ ผมทราบว่าคณะเภสัชศาสตร์ มน.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส. ด้วยเช่นกัน การดำเนินงานที่คุณสมพร ได้เป็นคณะกรรมการ สสส. ด้วย ทำให้มีการดำเนินงานในเรื่องสุขภาพที่มีความชัดเจน และต่อเนื่อง ผมเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของคุณชายขอบ สำหรับปราชญ์ชาวบ้าน ลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ ในด้านความร่วมมือ

ท่านคณบดีของคณะเภสัชศาสตร์ มช. เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกกำลังกาย ทำให้การดำเนินงานในการสร้างเสริมสุขภาพมีความเข้มแข็ง และมีเลขานุการคณะ (คุณติ๊ก) ที่ให้ความสนใจเรื่อง ธรรมะ มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพจิตใจของคนบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดี การเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ ตอนแรกอาจจะยังไม่ได้ผล 100 % สิ่งสำคัญการทำอะไรก็ตามแต่ต้องอาศัยความต่อเนื่องจึงจะมีพลัง ได้ลปรร.กับคุณสมพรแล้วทำให้ผมอยากไปคณะเภสัชศาสตร์ มช.ครับ