ความเห็น 100949

จิรอาจ สมิงชับ(15)

เขียนเมื่อ 
ใช่ครับผมชอบทำอะไรคนเดียว  เพราะว่าผมเก่งผมก็เลยไม่ต้องคอยพึ่งใครหรืออาศัยจมูกคนอื่นหายใจ