ความเห็น 10089

สรุปผลงาน DM Foot Care ปี 2548 รพร.ธาตุพนม

ชายโขง
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยกับความสำเร็จครับ

ยังไงเชิญมาเป็นวิทยากรให้รงพยาบาลเขมราฐ และจังหวัดอุบลด้วยครับ ที่เคยติดต่อไว้ก่อนหน้านี้

ทางโรงพยาบาลเขมราฐ และ สสจ ได้จัดงาน  mordern trend for diabetes educator  วันที่ 16-17 Feb 2006  ยังไงเชิญมาเป็นวิทยากรด้วยครับ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรต่างๆ

Lecture 16/2/49 13.00-14.00

จดหมายเป็นทางการจะตามไปครับ