ความเห็น 10078

รางวัล KM BIO Award 2005

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.161
เขียนเมื่อ 
     ผมเสนอว่าควรมีนิยาม "องค์กรที่เข้าข่าย" ก่อนครับ แล้วค่อยเลือกเอา "องค์กรที่เข้าข่าย" คือ องค์กรที่มีลักษณะเป็นปลาทูครบและชัดเจน แล้วพิจารณาตาที่ อ.กรกฎ และ อ.ดร.จันทวรรณ เสนอไว้ครับ