ความเห็น 10023

สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.77
เขียนเมื่อ 

     เป็นโครงการที่เยี่ยมครับ สำนักงานหลาย ๆ แห่ง รวมถึงชุมชนหลาย ๆ ที่ ได้พยายามจุดประกาย แต่ตอนสุดท้ายครับมักจะค่อย ๆ หายไปทีละคน สองคน แล้วก็เงียบไป ความต่อเนื่องนี่สิครับที่ดูจะเป็นประเด็น

     ผมได้เคยฟังปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่ง คือลุงลัภย์ หนูประดิษฐ์ ท่านบอกว่า ต้องโอนอ่อนตามกลุ่ม เน้นความบันเทิงด้วย แล้วจะได้ความร่วมมือจากสมาชิกในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายของชุมชนที่ลุงลัภย์ฯ ดำเนินการอยู่ ที่สงขลา