อนุทินล่าสุด


Adisai
เขียนเมื่อ

ชีวิตและการทำงานความเห็น (1)

ชีวิตที่ผ่านพบมีลดก็มีเพิ่ม จะเพิ่มหรือลด อยู่ที่เรา อยู่ที่จะพอหรือไม่ ถ้าไม่พอก็เพิ่ม... ถ้าไม่พอก็เพิ่ม... ถ้าไม่พอก็เพิ่ม... เพิ่มมากๆ ก็ล้น แล้วก็เลอะเทอะ ถ้าลดหรือเอาออกไปมากๆ แล้วก็ไม่มีเหลือเลย มันจึงต้องพอดีไง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง สุดยอดที่สุด รู้จักประยุกต์ รู้จักใช้ ตั้งสติแล้ววิเคราะห์ซะ ดังที่กล่าวว่า หากทำงานต้องทำตามความคิด แล้วใช้จิตวิเคราะห์ความเหมาะสม แล้วใช้แรงลุยทำงานร่วมกับคน แล้วใช้ผลคิดย้อนกลับปรับตนเอง .. ขอให้มีสติและทำงานอย่างมุ่งมั่นนะครับ

Adisai
เขียนเมื่อ

สถิติอนุมานความเห็น (2)

สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง เป็นสถิติที่นิยมใช้กันมากในการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น โดยทั่วไปมักใช้กับข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแล้วนำไปสรุปผลสู่ประชากร บ้างก็ใช้สำหรับการนำไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

สถิติอนุมานมักจะใช้อย่างกว้างขวาง เช่นการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การพยากรณ์และความสัมพันธ์

Adisai
เขียนเมื่อ

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (3)

การดำรงตนอย่างมีเหตุผล รู้จักพอเพียงและนำไปปฏิบัติอย่างคุ้มค่าและเอื้ออาทร

สิ่งสำคัญในการดำรงตน คือ การลดความสำคัญของตนลง เพื่อให้การมองเห็นสิ่งต่างๆ กว้างขึ้น ชัดเจนขึ้น

อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ลองมองตนเองให้มาก

ตรวจสอบตนเองให้มาก

พิจารณาตนเองให้มาก

เอาใจเขาใส่ใจเรา

ลดความขัดแย้งด้วยการไม่เริ่มต้นด้วยผลประโยชน์ส่วนตน

สังคมดีมีสุข เราก็มีดีมีสุขเช่นกัน

Adisai
เขียนเมื่อ

คุณภาพชีวิต คือ คิดและทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Adisai
เขียนเมื่อ

การทำบุญไม่ต้องไปไหนไกล คุณดูแลคุณพ่อ คุณแม่อย่างดีแล้วหรือยัง นั่นคือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่ควบคู่กับการทำความดี มีศีลธรรมความเห็น (4)

การทำความดีที่ดีที่สุด คือ การตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ สร้างประโยชน์แก่บ้านที่เราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ที่ทำงาน สังคม หรือประเทศชาติ ที่สำคัญควรระลึกเสมอว่าความดีงามเกิดขึ้นใกล้ตัวเรา การดูแลคุณพ่อ คุณแม่ให้ดีที่สุด เป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอันดับแรก ซึ่งสิ่งนี้เองจะสะท้อนให้เห็นคุณค่าของชีวิต ท่านคิดว่าเป็นอย่างไร

มาสร้างความดีด้วยการดูแลคุณพ่อ คุณแม่ แต่อย่าดูแลแค่วันสำคัญ จะต้องดูแลตลอดไป เพื่อความเป็นมงคลต่อตนเอง

" ความรัก "

ความรักใด ที่ยิ่งใหญ่ เกินขอบฟ้า

ไม่เลิกลา มอบสิ่งดี เพื่อสร้างสรรค์

รักดูแล เอื้ออาทร ทุกทุกวัน

เลือกสิ่งสรร เพื่อคนรัก อย่างจริงใจ

เขามีรัก มีใจ ให้ทุกเมื่อ

ไม่มีเบื่อ มีแต่ให้ อย่างสดใส

ทำเต็มที่ เพื่อคนรัก อย่างเอาใจ

รู้ไหมใคร ใครคนนั้น พ่อแม่เรา.

ใครกันหนอเฝ้าฟูมฝักเฝ้าถนอม

ใครคอยสอนคอยจุนเจือยามขัดสน

ใครกันเล่าที่คอยเราอย่างร้อนลน

ใครที่ขนแต่ความสุขให้ตัวเรา

ขอจงคิดพินิจดูให้ถ่องแท้

พระคุณแม่มากเหลือล้นเกินพรำสอน

ท่านเหนื่อยยากทนลำบากทุกขั้นตอน

ขอวิงวอนกราบเท้าแม่สักครั้งเอย.

รักแม่มากๆ นะครับ

ดั่งเดือนดาวส่องแสงให้สุกใส

ดั่งดวงใจเปี่ยมด้วยรักมีศักดิ์ศรี

ดั่งคุณครูท่านสอนสั่งแต่สิ่งดี

ด้วยไมตรีเอื้ออาทรทั่วเขตแดน

เป็นตัวอย่างให้เดินทางในสิ่งถูก

เป็นโซ่ผูกสายสัมพันธ์ให้สุขแสน

เป็นดั่งพระคุ้มครองบ้านทั้งดินแดน

พ่อเปรียบแม้นปานดวงจิตฝังในทรวง

พระในใจของลูกผูกดวงจิต

ท่านพินิจดูแลเราเฝ้าแหนหวง

ท่านช่วยเหลือดูแลเราเรื่องทั้งปวง

ขอเทพทวยคุ้มครองท่าน"พ่อแม่ของเรา"

...เรารักพ่อแม่และจะทำเพื่อพ่อแม่...

Adisai
เขียนเมื่อ

วันนี้ เราทำความดีให้กับพ่อหลวงบ้างหรือยังความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Adisai
เขียนเมื่อ

การทำงานให้ทำตาม”ความคิด” แล้วใช้จิตช่วยวิเคราะห์”ความเหมาะสม” แล้วใช้แรงลุยทำงานร่วมกับ”คน” แล้วใช้”ผล” คิดย้อนกลับปรับตนเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Adisai
เขียนเมื่อ

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การดำรงชีวิต การทำงาน การบริการ ตลอดจนถึง การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อผู้อื่นหรือสังคม นั้น ผู้ดำเนินกิจกรรมจะต้องทราบเป้าหมายที่ต้องการ หากการดำเนินกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับเป้าหมายหรือตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว การดำเนินกิจกรรมนับได้ว่ามีความสำเร็จ ยิ่งผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือสร้างผลิตภัณฑ์นั้นสามารถตอบสนองความค้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่องแล้ว ย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินกิจกรรมนั้นไม่เกิดความสูญเปล่า ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับคำว่า “คุณภาพ”ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Adisai
เขียนเมื่อ

การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ไม่มีวันหมดไปชั่วกาลนาน หากเราไม่เรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ ก็จะถูกผู้คนสนใจเรียนรู้ต่อไป ดังนั้นการฝากข้อความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้ให้กว้างขวางออกไปจากผู้คนในทั่วทุกหนทุกแห่งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี