อนุทิน 92152 - Adisai

  ติดต่อ

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (3)

Adisai
เขียนเมื่อ 

การดำรงตนอย่างมีเหตุผล รู้จักพอเพียงและนำไปปฏิบัติอย่างคุ้มค่าและเอื้ออาทร

Adisai
เขียนเมื่อ 

สิ่งสำคัญในการดำรงตน คือ การลดความสำคัญของตนลง เพื่อให้การมองเห็นสิ่งต่างๆ กว้างขึ้น ชัดเจนขึ้น

Adisai
เขียนเมื่อ 

อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ลองมองตนเองให้มาก

ตรวจสอบตนเองให้มาก

พิจารณาตนเองให้มาก

เอาใจเขาใส่ใจเรา

ลดความขัดแย้งด้วยการไม่เริ่มต้นด้วยผลประโยชน์ส่วนตน

สังคมดีมีสุข เราก็มีดีมีสุขเช่นกัน