อนุทิน 92152 - Adisai

Adisai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียน 14 Jul 2011 @ 10:50 () แก้ไข 15 Jul 2011 @ 05:37, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

การดำรงตนอย่างมีเหตุผล รู้จักพอเพียงและนำไปปฏิบัติอย่างคุ้มค่าและเอื้ออาทร

เขียนเมื่อ 

สิ่งสำคัญในการดำรงตน คือ การลดความสำคัญของตนลง เพื่อให้การมองเห็นสิ่งต่างๆ กว้างขึ้น ชัดเจนขึ้น

เขียนเมื่อ 

อยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ลองมองตนเองให้มาก

ตรวจสอบตนเองให้มาก

พิจารณาตนเองให้มาก

เอาใจเขาใส่ใจเรา

ลดความขัดแย้งด้วยการไม่เริ่มต้นด้วยผลประโยชน์ส่วนตน

สังคมดีมีสุข เราก็มีดีมีสุขเช่นกัน