อนุทิน 92986


Adisai
เขียนเมื่อ

สถิติอนุมานความเห็น (2)

สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง เป็นสถิติที่นิยมใช้กันมากในการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น โดยทั่วไปมักใช้กับข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างแล้วนำไปสรุปผลสู่ประชากร บ้างก็ใช้สำหรับการนำไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

สถิติอนุมานมักจะใช้อย่างกว้างขวาง เช่นการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การพยากรณ์และความสัมพันธ์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี