อนุทินล่าสุด


อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 25/7/2560

เวลา 09.30 ได้นำน้ำหมัก em ไปใช้ในการเกษตร
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 24/7/2560

เวลา 09.30 ได้เข้าร่วมฟังประชุมของกลุ่มผู้สูงอายุ
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 23/7/2560

เวลา 10.00 ได้มีการให้ความรู้การต่อยอดของน้ำจุลินทรีย์ EMความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 22/7/2560

เวลา 10.00 นิเทศระหว่างฝึกงานครั้งที่ 2
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 21/7/2560

เวลา 09.00 นั่งทำงานเตรียมสำหรับนิเทศครั้งที่ 2
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่  20/7/2560

เวลา 08.40 ได้เข้าร่วมฟังการประชุมเรื่องการออมทรัพย์ ครั้ง ที่ 3 และเวลา 10.30 ได้ทำแบบสอบถามความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 19/7/2560

เวลา 09.00 ได้ดูน้ำหมักที่ทำไว้ว่าเป็นจุลินทรีย์พร้อมใช้งานยัง

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 18/7/2560

เวลา 09.00 ได้เข้าร่วมฟังประชุมการออมทรัพย์ เพื่อการเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดีขึ้น
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 17/7/2560

เวลา 09.00 ได้เข้าร่วมฟังเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 16/7/2560

เวลา 09.30 ดูการทำเพาะมะพร้าวเพื่อนำไว้ปลูกในล่อง
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 15/7/2560

เวลา 09.40 ได้คุยกับลุงเต่าเกี่ยวกับการนำน้ำหมักไปใช้ในการเกษตร
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 14/7/2560

เวลา 10.40 ได้นำมูลวัวแห้งมาผสมกับน้ำเพื่อทำปุ๋ย
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 13/7/2560

เวลา 09.40 มีคณะอาจารย์จากราชภัฏบ้านจอมบึงมาดูงานเรื่องฝรั่งอบแห้ง
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 12/7/2560

เวลา 09.00ได้นำจุลินทรีย์หมักเพื่อทำสูตรใหม่
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่  11/7/2560

เวลา 08.40 นั่งแก้แผนที่รอบใน และนั่งทำโครงการ
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่  10/7/2560

เวลา 09.40 ได้ดูรับความรู้การนำจุลินทรีย์ไข่ไปใช้ในการเกษตร

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่  9/7/2560

เวลา 09.00 ได้นั่งรับฟังเรื่องฝรั่งกับลุงเต่า และได้เก็บผลฝรั่งไปส่ง
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่  8/7/2560

เวลา 09.20 ได้ลองนำปุ๋ยหมักไปใช้กับต้นไม้

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่  7/7/2560

เวลา 09.00 ได้ฟังการให้ความรู้เรื่องการทำผักตบชวามาทำเป็นน้ำจุลินทรีย์


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่  6/7/2560

เวลา 09.20 ได้ลงมือทำวิธีการเลี้ยงไส้เดือน
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 5/7/2560

เวลา 08.30 ได้เข้าอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์ กศน และเวลา 13.00 ได้ทำฝรั่งแช่อิ่มความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 4/7/2560

เวลา 09.20 ได้ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง และเวลา 13.20 ได้ไปดูการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ของลุงเบิ่ม

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 3/7/2560

เวลา 09.00 นำน้ำหมักไปช่วยย่อยสลายดิน และเวลา 11.00 ได้เก็บฝรั่ง

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อนุกูล พูลมาตย์
เขียนเมื่อ

วันที่ 2/7/2560

เวลา 09.20 ได้ทดลองนำEMไปฆ่าหญ้า

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี