อนุทิน 153451 - อนุกูล พูลมาตย์

วันที่ 13/7/2560

เวลา 09.40 มีคณะอาจารย์จากราชภัฏบ้านจอมบึงมาดูงานเรื่องฝรั่งอบแห้ง


เขียน 13 Jul 2017 @ 20:08 () แก้ไข 30 Jul 2017 @ 19:19, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)