อนุทิน 153225 - อนุกูล พูลมาตย์

วันที่ 4/7/2560

เวลา 09.20 ได้ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง และเวลา 13.20 ได้ไปดูการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย ของลุงเบิ่ม

ความเห็น (0)