อนุทินล่าสุด


Miss sutada whangsamad
เขียนเมื่อ

วันนี้สอนวิทยาศาสตร์   เรื่องการสร้างอาหารของพืช  ก่อนสอนได้วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด แล้วก็พบว่ามีหลายขั้นอยู่  เช่น การออกแบบกิจกรรมเพื่อศึกษาว่าแสงมีความสัมพันธ์กับการสร้างอาหารของพืชหรือไม่  อย่างไร  ถ้านักเรียนจะดำเนินการทดลองตามที่ออกแบบไว้ นักเรียนจะเลือกใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง   นักเรียนจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าพืชมีการสร้างอาหาร    แต่เหนื่อยจังเลยตอนตรวจอัตนัยที่นักเรียนเขียนตอบมาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Miss sutada whangsamad
เขียนเมื่อ

วันนี้มาอบรมการใช้งานเว็บบลอก ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  วิทยากร อาจารย์พัณฑูร  บุญยัง  ได้รับความรู้มาก  นับเป็นการอบรมที่ทรงคุณค่าอีกการอบรมหนึ่งที่สามารถนำไปพัฒนาตน  พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างดียิ่ง   ขอขอบคุณผู้จัดการอบรมในครั้งนี้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Miss sutada whangsamad
เขียนเมื่อ

Bookmark: การสอนคิด

http://www.buddhadasa.in.th/site/articles/annex-9.pdf

การสอนคิดของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Miss sutada whangsamad
เขียนเมื่อ

Bookmark: การสอนคิด

http://www.pck1.go.th/kmc/kmc/gpas.doc

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง