อนุทิน 17565 - Miss sutada whangsamad

วันนี้มาอบรมการใช้งานเว็บบลอก ที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  วิทยากร อาจารย์พัณฑูร  บุญยัง  ได้รับความรู้มาก  นับเป็นการอบรมที่ทรงคุณค่าอีกการอบรมหนึ่งที่สามารถนำไปพัฒนาตน  พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างดียิ่ง   ขอขอบคุณผู้จัดการอบรมในครั้งนี้

เขียน 09 Aug 2008 @ 15:17 () แก้ไข 09 Aug 2008 @ 15:19, ()


ความเห็น (0)