bop
นาย พิภพ ปูรณานุนาค

bop


อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรงหิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา
Username
purananunak
สมาชิกเลขที่
64582
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

    เกิดที่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 7 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นคนบ้านนอกโดยกำเนิด
    เริ่มเรียนหนังสือชั้นป.1ที่โรงเรียนวัดบางแคใหญ่ บ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียน เมื่อจบ ป.4 แล้วได้ไปเรียนต่อชั้น ป.5 ที่โรงเรียนวัดสุทธาราม ตำบลบางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี จนจบชั้นป.7 และเรียนต่อชั้น ม.1ถึง ม.3 ที่โรงเรียนบางปะกอก แล้วเรียนต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างกลโรงงาน
    หลังจากนั้นเข้าทำงานที่โรงงานผลิตรถยนต์ บริษัทโตโยต้าประเทศไทย ปี 2513 ด้วยเงินเดือนเพียง 750 บาท เป็นเวลา 1 ปี
    แล้วไปศึกษาต่อ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างก่อสร้าง โรงเรียนการช่างปทุมธานี 3 ปี
    ต่อจากนั้นเข้าทำงานโรงเรียนเอกชนในตำแหน่งครู รับเงินเดือน 450 บาท ระหว่างปีพ.ศ.2516 - 2519
    ปีพ.ศ.2520 เข้ารับราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำแหน่งครู 1 รับเงินเดือน 1,080 บาท
    ปีพ.ศ.2527 จบการศึกษาบัณฑิต สาขาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยครูพระนคร
    ปีพ.ศ.2529 เข้าดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนสุเหร่ามะสง
    ปีพ.ศ.2532 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5 โรงเรียนสุเหร่ามะสง
    ปีพ.ศ.2535 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
    ปีพ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนวัดเชิงเลน
    ปีพ.ศ.2545 จบศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ปีพ.ศ.2546 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ ระดับ 8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๙
    ปีพ.ศ.2547 จบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
    ปีพ.ศ.2550 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

วันที่ 10 มีนาคม 2553 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 อำเภอบางกรวย ตามคำสั่ง สพท.นนทบุรี ที่ 103/2553 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553            วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี