คำตอบ


การร่วมกลุ่มทำอย่างไรครับ

นาย ทองใหญ่ (ใหญ่) วัฒนศาสตร์

พรหมลิขิต
เขียนเมื่อ
คำตอบ

เรื่องมันยาวมากครับคุณหมอ แต่ผมจะลองสรุปให้สั้นที่สุดเท่าที่จะได้นะครับ    "....คือว่า ชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษจังหวัดพิจิตร ก่อตั้งขึ้นจากสภาพปัญหาร่วมกัน เรื่อง พิษภัยจากสารเคมี เมื่อ 8 ปีที่แล้ว(พ.ศ.2542) พิจิตรมีเกษตรกรป่วยเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีการใช้สารเคมีมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ดังนั้นคุณหมอสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ เลขามูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร  และนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงประสานแกนนำเกษตรกรตัวอย่างในแต่ละพื้นที่มาปรึกษาหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยร่วมกันร่าง "หลักสูตร วปอ.ภาคประชาชน" (วิทยากรกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง) เป็นกระบวนการสร้างปัญญาการเรียนรู้ชีวิต โดยได้แนวคิดมาจากอิสาน แล้วปรับมาใช้ที่พิจิตร เปิดการเรียนการสอนท่ามกลางของจริง ผู้ปฏิบัติจริง สำเร็จเป็นตัวอย่างได้ พร้อมปลูกฝังแนวคิดการพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเอง ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักอปริหานิยธรรม(ธรรมะสู่ความเจริญ) เป็นตัวเดินเรื่อง ตอนนี้เปิดเรียนมา 15 รุ่นแล้ว มีนักเรียน 600 คน ครอบคลุม 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร เป็นแกนนำในพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ตอนนี้เรามีสมาชิกกว่า 3,000 ครัวเรือนแล้ว  และกำลังขยายตัวต่อไปอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ เพื่อเป้าหมาย "เกษตรกรพิจิตร อยู่รอด ปลอดหนี้ สุขภาพดี และมีความสุข" ครับผม    สำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ชมรมฯ ร่วมแรงร่วมใจก่อตั้งขึ้น ตั้งใจว่าจะทำให้ศูนย์รวมจิตใจของเครือข่ายที่เราเรียกกันเองว่า "เครือข่ายผู้มีน้ำใจ" แบ่งปัน ความรู้ เทคนิค วิชาการ การผลิต ทำอยู่ทำกินกัน ไม่หวงวิชา เป็นสังคม ชุมชนเอื้ออาทรต่อกัน..."

ก็คงสรุปให้คุณหมอทราบพอคร่าวๆได้ดังนี้แหล่ะครับ ถ้าว่ากันละเอียดจริงๆ คงเขียนไม่น้อยกว่า 20 หน้าแน่นอนครับผม

ทักทายครับ

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

พรหมลิขิต
เขียนเมื่อ
คำตอบ
ตอบ "อาจารย์จตุพร"  ครับผม 
ทุกครั้งที่อ่านบันทึกของอาจารย์ มันทำให้ผมมีกำลังใจครับ มุมมอง ทัศนคติ การเขียนของอาจารย์ทำให้ผมระลึกเสมอว่า ผมไม่ใช่คนเดียวที่คิดแบบนี้อย่างที่เคยเข้าใจตลอดมา  เห็นความสวยงาม เห็นวิถีชีวิตจริง ที่หลายคนมองข้ามทั้งๆที่รู้แก่ตัวแต่มักทำอะไรตรงข้ามกับความรู้สึกของตัวเอง "มันแปลกดีนะครับอาจารย์"  
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท