บุคคลเป้าหมายจากต่างประเทศ...เครือข่ายบนเส้นทางความพอเพียง (4)

โครงการ Roadmap เศรษฐกิจพอเพียงวางเป้าหมายการสัมภาษณ์บุคคลสำคัญจากต่างประเทศ 10-15 ท่าน ที่มีแนวคิดบนเส้นทางความพอเพียง
ชื่อตอน เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเศรษฐกิจแบบคานธี
(Sufficiency Economy and Gandhian Economics)
สนทนากับ ดร . Jai Narain Sharma ศาสตราจารย์แห่ง Department of Gandhian Studies Panjab University ประเทศอินเดีย ผู้แต่งหนังสือ Alternative Economics : Economics of Mahatma Gandhi & Globalisation เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบคานธีและข้อคิดเห็นต่อเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์
 
ชื่อตอน เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจสมานฉันท์
(Sufficiency Economy and Solidarity Economy)
สนทนากับ Jose Abelli ประธานแห่ง Argentinean Movement of Recovered Enterprises (MNER) ประเทศอาร์เจนติน่า ผู้นำขบวนการกอบกู้วิสาหกิจอาร์เจนติน่า จากวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2544  ในมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจสมานฉันท์และเศรษฐกิจพอเพียง
 
ชื่อตอน เศรษฐกิจพอเพียงกับมุมมองขององค์กรระหว่างประเทศ
(Sufficiency Economy form World Organization’s View)
สนทนากับ Ian C. Porter ผู้อำนวยการ ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย ในมุมมององค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน roadmap เศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ได้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับ
  • พบแต่คนเก่งๆๆ
  • รออ่านตอนต่อไปครับอาจารย์